lip 062022

Jak nauczyć dziecko wiary w Boga?

Lekcje religii mają nauczyć dzieci wiary w Boga, który jest ich Opatrznością przez kolejne lata. To bardzo ważna nauka, dlatego dobrym pomysłem jest zapisanie ich na wartościowe katechezy oraz zakupienie odpowiednich podręczników szkolnych.  Lekcje o…Continue Reading

lip 062022

Lekcje religii to nauka o Bogu, która dzieciom jest bardzo potrzebna. Przez pierwsze dwa lata nauki w szkole podstawowej przygotowują się one do przyjęcia komunii świętej. Nauczyciele pokazują dzieciom jak wygląda życie boskimi oczami, aby…Continue Reading