lip 062022

Jak nauczyć dziecko wiary w Boga?

Jak nauczyć dziecko wiary w Boga?

Lekcje religii mają nauczyć dzieci wiary w Boga, który jest ich Opatrznością przez kolejne lata. To bardzo ważna nauka, dlatego dobrym pomysłem jest zapisanie ich na wartościowe katechezy oraz zakupienie odpowiednich podręczników szkolnych. 

Lekcje o Bogu 

Lekcje o Bogu można pobierać nie tylko w kościele, czy w szkole, ale także z podręcznika poznaję boży świat, który jest oferowany dzieciom. Jak wiadomo, pierwsza klasa to dopiero początek nauki, dlatego dzieciom trzeba wszystko dobrze wytłumaczyć. Wiary w Boga należy nauczyć się jak najwcześniej, aby mieć w późniejszych latach pełne do niego zaufanie. Dzieci uczą się tego poprzez modlitwę, ćwiczenia, rysunki, a także zabawę. Nauczyciele religii pokazują świat Jezusa Chrystusa tłumacząc dzieciom kim był, jakie miał zadania do wykonania, a także jakim jest drogowskazem we współczesnym świecie. Podręcznik poznaję boży świat ukazuje najważniejsze treści z życia Jezusa, a także objaśnia ważne kwestie duchowe. Dzieci mogą nie tylko czytać tę książkę, ale również oglądać ciekawe obrazki, by poczuć tę boską miłość w sobie. 

Jak uwierzyć w Boga 

Nauczaniem wiary w Boga zajmują się księża, katecheci, a także nauczyciele po studiach teologicznych. Najważniejsze jest to, aby wszyscy umieli dzieciom wytłumaczyć, jak mają rozmawiać z Bogiem, aby czuły się zaopiekowane. Pomocą jest podręcznik poznaję boży świat, w którym są podane przykładowe modlitwy, aby dzieci mogły je codziennie powtarzać. Oprócz wspólnych rozmów z katechetami, dzieci mogą czytać te książki samodzielnie w domu, z rodzicami. Często poprzez obrazki i zdjęcia obraz Boga trafia do ich podświadomości, dzięki czemu wiara w Boską miłość szybko staje się nawykiem. Zadaniem podręcznika poznaję boży świat jest zaszczepienie w dziecku zaufania do Boga, poczucia spokoju i pokazanie, że Bóg jest dobry i wszystkich bardzo kocha. Dzięki temu dzieci łatwiej uczą się innych przedmiotów i nie mają problemów jak ich rówieśnicy, szczególnie gdy w otoczeniu dzieje się coś krzywdzącego.